Zielone recepty (ang. GRx, green prescription, nature prescription, green social prescribing)

 • To zalecenia wydane przez specjalistę ochrony zdrowia (lekarza, fizjoterapeutę, psychologa, pielęgniarkę, psychoterapeutę, terapeutę zajęciowego, położną itd.) dotyczące podejmowania aktywności pogłębiającej relację z naturą celem poprawy stanu zdrowia psychicznego i fizycznego.

 • Mogą dotyczyć aktywności fizycznych na zewnątrz, działań społecznych, nawyków żywieniowych i diety,  ale też być ukierunkowane szczególnie na doświadczanie środowiska naturalnego -spacery, obserwacje przyrodnicze, kąpiele leśne, ornitologię terapeutyczną, praktykę uważności w naturze i inne.

 • Zwykle mają charakter pisemny, dotyczą zarówno działań profilaktycznych, wspierających, jak i rehabilitacyjnych. W niektórych krajach proponowane przez Ministerstwo Zdrowia (Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Kanada), stosowane przez lekarzy różnych specjalizacji,  głównie lekarzy pierwszego kontaktu i psychiatrów, ale też użyteczne w takich specjalizacjach jak pediatria, onkologia, medycyna wewnętrzna, pulmonologia, kardiologia, diabetologia, endokrynologia, geriatria i inne.

 • Zielona recepta może określać czas przebywania na świeżym powietrzu lub być bardziej szczegółowa pod względem tego, czego zdaniem lekarza/terapeuty potrzebuje pacjent oraz w jaki sposób, ewentualnie gdzie może to realizować

 

W naszym serwisie pragniemy wspomóc zarówno Pracowników Ochrony Zdrowia, jak i Pacjentów, którym zależy na włączaniu interakcji ze środowiskiem naturalnym do stałego pakietu działań mających na celu wsparcie i poprawę zdrowia na wszystkich jego płaszczyznach: somatycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej czy duchowej- zgodnie z najnowszą definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organisation).

Jeśli pragniecie Państwo przeczytać więcej na temat zielonych recept w Europie oraz na świecie, praktycznych rozwiązaniach wdrażanych przez różne państwa oraz poszukać własnych inspiracji, zapraszamy tutaj.

 

 

Strefa Pacjenta/Klienta

Materiały ekoterapeutyczne do samodzielnego stosowania w codziennej praktyce.

Mapa i kalendarium PTKL

Strefa Medyka

Materiały przydatne w praktyce lekarskiej i terapeutycznej w warunkach ambulatoryjnych oraz zorganizowanych instytucji

Strefa Przewodnicka

Materiały przydatne w prowadzeniu kąpieli leśnych, terapii leśnej, ekoterapii oraz edukacji przyrodniczej

Strefa naukowa

Badania naukowe, raporty, ciekawostki, doniesienia, narzędzia, skale

Materiały do druku

Wzory przykładowych zielonych recept, zaleceń medycznych, ćwiczeń przydatnych w pracy w gabinecie, instytucji i w terenie

Zielone Recepty

Badania pokazują, że z przebywania na świeżym powietrzu płyną takie same korzyści dla dorosłych, jak i dla dzieci: redukcja stresu, poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego, jaśniejsze myślenie i większa kreatywność /Richard Louv, „Witamina N”, wydawnictwo Mamania, Warszawa/.

Zgodnie z doniesieniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organisation) natura jest naszym największym źródłem zdrowia i dobrego samopoczucia. Niestety wraz z rosnącą urbanizacją i postępem cywilizacyjnym, gdy ponad połowa ludzkości  już mieszka w miastach, dostęp do niej bywa znacząco utrudniony. Skutkiem tego jest utrata wielu mechanizmów od tysięcy lat wspierających nasze zdrowie, relacji z innymi gatunkami i krajobrazem, które utrzymywały nas w równowadze sieci życia i pozwalały na regulację wielu procesów. Lawinowo przyrastająca zachorowalność na choroby cywilizacyjne, jak zespół metaboliczny, nowotwory, otyłość, zawały, udary, depresja i zaburzenia lękowe sprawiła, że w świecie naukowym zaczęto myśleć o przywróceniu równowagi, która chroniłaby zarówno ludzi,  inne gatunki, jak i Planetę. Zgodnie z podejściem Jednego Zdrowia (ang. One Health approach) w ten właśnie sposób możemy osiągnąć zdrowie- dbając także o środowisko i inne organizmy. Jeśli przyroda zniknie z naszego codziennego krajobrazu, dla naszych dzieci stanie się czymś nieważnym, niewartym zachodu, a więc i walki o nią, troski, rozumienia relacji z nią. Kolejne pokolenia coraz słabiej będą rozumiały, dlaczego obecność roślin w otoczeniu może obniżyć poziom stresu, dotyk drewna- wpłynąć kojąco na ciśnienie krwi, wdychanie substancji wydzielanych przez drzewa- na pracę układu odpornościowego, a oglądanie ptaków- obniżać poziom lęku. Bez wiedzy specjalistycznej i wiedzy, jak sprawdzić to wszystko w naukowych bazach danych (co nie jest zresztą wcale takie trudne) informacje te wydają się czasem nieprawdopodobne, dziecinne, mało wiarygodne. By spopularyzować wiedzę o przywracającym, profilaktycznym, wspomagającym oraz rehabilitacyjnym potencjalne środowiska przyrodniczego, do którego nasze mechanizmy naprawcze i regeneracyjne są od tysiącleci przystosowane, lekarze w wielu krajach zaczęli wdrażać konkretne zalecenia, zachęcające ich pacjentów do kontaktu z naturą w sposób, który byłby odpowiedni do ich możliwości i stanu zdrowia, a także do zmiany nawyków żywieniowych i podejmowania aktywności fizycznej oraz działań społecznych. Tak powstały tzw. zielone recepty.

Sytuacja na świecie

Krajem, który jako pierwszy wdrożył green prescribing do publicznej ochrony zdrowia jest Nowa Zelandia. Tamtejsze zalecenia koncentrują się głównie na regularnym wysiłku fizycznym oraz zdrowej diecie, które zapisują lekarze i pielęgniarki. Do korzystania z zielonych recept zachęca nowozelandzkie Ministerstwo Zdrowia już od lat 90-tych ubiegłego wieku. Wyniki opracowano i zaprezentowano w pracach naukowych dostępnych na całym świecie. Zielone recepty zapisywane są tam najczęściej w leczeniu nadciśnienia, otyłości, depresji i cukrzycy typu 2, zarówno przez lekarzy POZ, jak i specjalistów. Więcej o GRx w Nowej Zelandii na stronie Ministerstwa Zdrowia”Manatu Hauora” https://www.health.govt.nz/your-health/healthy-living/food-activity-and-sleep/green-prescriptions

Ciekawe rozwiązania swoim pacjentom zaproponowała Kanada. W 2013 r. Institute at the Golden Gate praz Narodowe Stowarzyszenie Parkó i Rekreacji  (National Recreation and Parks Association) przy wsparciu National Park Service powołał zespół specjalistów, aby przepisywanie natury na receptę z programów pilotażowych przenieść do zdrowotnego mainstreamu. Wdrożono program PaRx (od park i Rx czyli recepta), w ramach którego lekarze mogą generować recepty ze specjalnym kodem umożliwiającym roczne bezpłatne wejście do parków narodowych,morskich obszarów chronionych i miejsc historycznych. Institute at the Golden Gate  integruje różne ruchy przepisywania parków narodowych na receptę. Więcej o tej inicjatywie można poczytać tu: https://www.parkrx.org/, a o konkretnym programie ParkRx tu: https://www.parkprescriptions.ca/. W ujęciu kanadyjskim kładzie się szczególnie duży nacisk na osadzenie w środowisku naturalnym i spędzanie czasu w przyrodzie zwłaszcza celem wydłużenia życia, redukcji stresu, pomocy w leczeniu zaburzeń lękowych i depresyjnych oraz dolegliwości bólowych, a także wzmocnienia układu krążenia.

W USA działa podobny program, bazujący na zbliżonych założeniach. Nosi nazwę Park Rx America. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie https://parkrxamerica.org/

Narodowe Centra Terapii Leśnej umocowane z ramienia organizacji rządowych znajdują się w Korei Południowej oraz Japonii. Korea Południowa jest pionierem zalecania kąpieli leśnych w ramach narodowej profilaktyki zdrowotnej. Narodowe Centrum Terapii Leśnej proponuje kilkadziesiąt różnych programów w zależności od wieku oraz potrzeb zdrowotnych i sytuacji życiowej pacjentów.  Koreański Instytut Leśnego Dobrostanu (ang. The Korea Forest Welfare Institute, FoWI) jest organizacją publiczną działającą w ramach Koreańskiej Służby Leśnej od 2016, prowadzi Narodowe Centra Edukacji Leśnej i Narodowy Las Leczniczy oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe Dobrostanu Leśnictwa, wykonujące szeroko zakrojone badania naukowe dotyczące wpływu lasu na różne aspekty zdrowia.  Dotychczas najbardziej obiecujące wyniki dotyczą depresji oraz nadciśnienia tętniczego.
W Japonii terapią leśną zajmuje się Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Lasu i Natury (International Society of Forest and Nature Medicine, INFOM),  przeprowadzaniem kąpieli leśnych zajmują się lekarze i wykwalifikowany personel medyczny, istnieje też dziedzina wiedzy medycznej określana mianem medycyny leśnej. Więcej o koreańskim systemie terapii leśnej na stronie  https://www.fowi.or.kr/user/eng/engMain.do. Przepisywanie wizyt w parku  na receptę celem podejmowania aktywności fizycznej prowadzi również Singapur. W randomizowanym badaniu kontrolnym w grupie ćwiczącej w parku, w stosunku do grupy, której zalecono wykonywanie ćwiczeń na własną rękę (np. w domu), zaobserwowano nie tylko korzyści somatyczne, ale również psychologiczne.

W Europie

Liderem w zaleceniach ekoterapeutycznych proponowanych przez lekarzy pierwszego kontaktu jest Wielka Brytania, w szczególności zaś Szkocja. NHS (National Health Service, odpowiednik polskiego NFZ) podjął w 2017 r. współpracę z Królewskim  Towarzystwem Ochrony Ptaków (RSPB, The Royal Society for the Protection of Birds), by lekarze rodzinni, początkowo z Szetlandów, zalecali pacjentom kontakt z przyrodą w ramach porad lekarskich i zielonych recept. Wkrótce program zaczęto rozszerzać  o kolejne poradnie i gabinety POZ. W ramach tej współpracy powstała platforma internetowa, dzięki której lekarze i pacjenci mogli podejrzeć na mapie, jakie wydarzenie ekoterapeutyczne odbędzie się w najbliższym czasie w ich okolicy. Mieli też do dyspozycji ulotki, na których lekarz po uzgodnieniu z pacjentem zaznaczał, co można zrobić w danym miesiącu, by wzmocnić kontakt z naturą. W Dundee lekarze wystawiali też skierowania na kąpiele leśne. Rząd brytyjski zainwestował 5,77 miliona funtów brytyjskich w zielone recepty społeczne, by zapobiegać chorobom psychicznym i  wspierać zdrowienia. Celem były też inne choroby cywilizacyjne, jak zespół przewlekłego stresu, zespół metaboliczny, cukrzyca i choroby układu krążenia, astma, nowotwory. Warto dowiedzieć się więcej na stronie Systemu Partnerstwa Zielonego Zdrowia w Dundee (ang. Dundee Green Health Partership) koordynującego pracę lekarzy rodzinnych, specjalistów, pielęgniarek i terapeutów, zalecających ekoterapię https://www.greenhealth.scot/  W Wielkiej Brytanii działa też Centrum Zrównoważonej Opieki Zdrowotnej (CHS, Centre for Sustainable Healthcare), zachęcające lekarzy i szpitale do działań ekoterapeutycznych, w tym w ramach NHS. Warto zajrzeć na stronę  „NHS Forest” https://nhsforest.org

W lipcu 2020 r. brytyjski Sekretarz ds. Środowiska, George Eustice, ogłosił inwestycję w wysokości 4 milionów funtów na międzyrządowy projekt mający na celu zapobieganie chorobom psychicznym i zwalczanie ich poprzez wdrożenie zielonych recept społecznych.

Krajami, które wdrażają zielone recepty są też m. in. Finlandia i Norwegia z koncepcją „życia na świeżym powietrzu” (friluftsliv), popularyzowaną w Polsce przez pasjonata kultury skandynawskiej oraz tradycji puszczaństwa w Harcerstwie polskim Dariusza Morsztyna z Republiki Ściborskiej „Biegnący Wilk”, założyciela jednej z najstarszych organizacji harcerskich i ekologicznych w Polsce- Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska.

W Polsce dysponujemy również ciekawymi i funkcjonalnymi narzędziami do wdrażania zielonych recept w ramach gabinetów, szpitali i instytucji wspierających zdrowie. Częścćz nich znajdziecie Państwo poniżej, warto zajrzeć też na stronę Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych, które dysponuje nie tylko mapą przewodników i przewodniczek kąpieli leśnych w Polsce, dzięki czemu najłatwiej sprawdzić , kto zajmuje się tą działalnością w naszej okolicy, ale też kalendarium wydarzeń, działające w sposób zbliżony do modelu szkockiego, ułatwiające zaplanowanie kąpieli leśnej nie tylko w danym miejscu, ale i w czasie.

Zachęcamy nie tylko do zapoznania się z literaturą i badaniami, ale też wypróbowania w praktyce ofert ekoterapeutycznych proponowanych przez wykwalifikowany personel w naszym kraju, by móc osobiście przekonać się o dobroczynnym wpływie przyrody na samopoczucie i zalecać go innym, jako praktykę sprawdzoną, osadzoną w rzetelnych badaniach i coraz bardziej rozpowszechnioną w wielu krajach na świecie.

Strefa Pacjenta

Strefa Pacjenta / Klienta

Dbanie o zdrowie ma największą wartość, jeśli uwzględnia wiele płaszczyzn i aspektów- od somatycznej, przez emocjonalną i psychiczną, społeczną aż po duchową, co podkreśla także WHO (Światowa Organizacja Zdrowia). Podejście One Heath Approach mówi, że zdrowie jest jedno i jego pełnię uzyskać można, gdy zadba się o zdrowie ludzi, innych gatunków, a także środowiska/planety.  Relacje ze środowiskiem przyrodniczym to ważny element profilaktyki zdrowotnej, wspierania procesu leczenia farmakologicznego i / lub psychoterapeutycznego (nie jest w żadnym razie alternatywą, niczym ZAMIAST, ale DODATKOWO). Jak zadbać o siebie , dbając o przyrodę? Jak budować zdrowe i wartościowe z nią relacje? Elementy ekoterapii wydają się tu dobrym pomysłem. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

Kierunki ekoterapeutyczne do podjęcia samodzielnie lub z Przewodnikiem/Przewodniczką/Terapeutą/Terapeutką:

-kąpiele leśne/terapia leśna- osoby zainteresowane, gdzie w najbliższej okolicy może obywać się kąpiel leśna z przewodniczką lub przewodniczkiem, zapraszamy na stronę internetową Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych, na której dzięki interaktywnej mapie najłatwiej będzie znaleźć coś dla siebie.

-hortiterapia

-ornitologia terapeutyczna/ornitoterapia/ptakoterapia

-mindfulness w naturze

-friluftsliv

-adventure therapy/wilderness therapy

-arteterapia osadzona w naturze

-terapia krajobrazowa

-talasoterapia

-muzykoterapia osadzona w naturze

-metoda Butejki

-techniki oddechowe w naturze

-medytacja osadzone w naturze

-treningi relaksacyjne osadzone w naturze

-praca z wyobraźnią w naturze

Każdy z tych tematów posiada obszerne opracowania nie tylko naukowe, ale też popularnonaukowe w postaci książek, filmów, witryn internetowych.  Jeśli chcecie Państwo zacząć od literatury dotyczącej kąpieli leśnych i wpływu natury na zdrowie i samopoczucie ludzi, polecamy kilka pozycji poniżej.

Książki, które warto przeczytać

Jeśli lubicie Państwo pracę indywidualną, warto zajrzeć do sekcji z naszymi materiałami do druku. Zielone recepty pomoce w pracy terapeuty, można również wykorzystać w pracy indywidualnej samodzielnie.

Dodatkowym urozmaiceniem mogą okazać się karty do pracy w naturze. Polecamy np. Karty Mocy Lasu do indywidualnej praktyki kąpieli leśnych.

Więcej na ich temat można poczytać na stronie Autorów:

https://moclasu.com/produkt/karty-mocy-lasu-lesne-medytacje/

Materiały audio

w przygotowaniu

Strefa Przewodnicka

Drogie Przewodniczki i Przewodnicy kąpieli leśnych – z uwagi na fakt, że nasz zawód dopiero od niecałej dekady rozwija się w Polsce, wraz z innymi Przewodnikami i Przewodniczkami stworzyliśmy miejsce, w którym możemy wzajemnie się poznać, wymieniać doświadczeniami oraz rozwijać. Podobnie jak w innych zawodach pomocowych, zajmującym się zdrowiem oraz dobrostanem, nieustanne podnoszenie kwalifikacji, zapoznawanie się z najnowszymi wynikami badań oraz współpraca krajowa i międzynarodowa wydaje się być bardzo ważna, jeśli nie niezbędna. Dlatego serdecznie zapraszamy Was do pierwszego polskiego stowarzyszenia zrzeszającego przedstawicieli i przedstawicielki naszego zawodu bez względu na rodzaj ukończonej szkoły czy uzyskanego certyfikatu. Inkluzywność, różnorodność i wymiana stanowią atuty, dzięki którym nasze doświadczenia mogą stawać się pełniejsze i żywe. Organizujemy konferencje naukowe, wewnętrzne spotkania podnoszące kwalifikacje, dbamy o etykę zawodu, odnosimy się do bieżących tematów i sytuacji ekologicznej. Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę internetową Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych.

Nasz zespół w całości należy do PTKL, dbając o standardy pracy pod względem merytorycznym i etycznym.

Strefa naukowa

Strefa Naukowa

Ze względu na ogromną ilość badań naukowych potwierdzających korzystny wpływ natury na zdrowie somatyczne (układ immunologiczny, hormonalny, oddechowy, krążenia, nerwowy), psychiczne, społeczne oraz duchowe, przygotowujemy dane z najciekawszych prac naukowych, które mogą posłużyć jako dalsza inspiracja do poszukiwania lub projektowania kolejnych. W PRZYGOTOWANIU.

Strefa Medyka

Szanowne Koleżanki i Koledzy ze środowiska medycznego: lekarskiego, psychoterapeutycznego, terapii zajęciowej, psychologicznego, pielęgniarskiego, ratowniczego, naukowego i innych, jakże różnorodnych w obrębie ochrony zdrowia- z radością witamy Was na stronie poświęconej interwencjom ekoterapeutycznym w Polsce.  Wraz z rosnącą cyfryzacją świata, urbanizacją i gwałtownie zmieniającymi się warunkami klimatycznymi oraz globalnym zanikaniem bioróżnorodności zapewne obserwujecie w swojej praktyce, że dolegliwości i zaburzenia, z którymi zgłaszają się nasi Pacjenci i Pacjentki coraz częściej dotyczą nie tylko izolowanych chorób związanych z konkretnymi układami i narządami, ale chorób cywilizacyjnych, bardzo szeroko i wielowymiarowo wiążących się z siedzącym trybem życia, zanieczyszczeniami powietrza, wody, niezdrową żywnością, wycofaniem ze społecznego życia w wymiarze niewirtualnym, przebodżcowaniem i przeciążeniem informacyjnym oraz nasileniem stresu, który wynika z coraz szybszego tempa życia, odcinania się od naturalnych, ewolucyjnie wytworzonych mechanizmów regulujących emocje oraz coraz bardziej sztucznych warunków, jakie towarzyszą większości ludności na co dzień. Do chorób takich należą m. in. otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, cały zespół metaboliczny, nowotwory, choroby układu krążenia, udary, zaburzenia depresyjne i lękowe oraz uzależnienia. Dochodzi szereg nowych, wcześniej nieznanych i nieopisywanych, jak lęk klimatyczny, FOMO, hikikomori, karoshi, ekotrauma.

W psychiatrii ambulatoryjnej spotykamy się coraz częściej nie tylko z „klasycznymi” chorobami psychicznymi, jak działo się to powszechniej jeszcze dwadzieścia lat temu, lecz obserwujemy uzależnienia behawioralne, fobie społeczne, zaburzenia snu, lękowe, adaptacyjne i depresyjne związane ze zmieniającymi się warunkami środowiska życia z wyjątkowym nasileniem. Coraz częściej dotyczą też one naszej najmłodszej populacji.

Ostatnia dekada nie jest łatwa- borykamy się z wyzwaniami odciskającymi piętno na emocjach wielu z nas- od pandemii covid-19 i lockdownu, przez konflikty militarne i polityczne tuż obok, globalną inflację, po trudności związane z rynkiem pracy.

Przez tysiąclecia środowisko naturalne pozwoliło nam wytworzyć mechanizmy obronne na poziomie emocjonalnym, biochemicznym, mikrobiologicznym, fizycznym i wielu innych, które dopiero poznajemy w lawinowo rosnących badaniach naukowych poświęconych tej tematyce.

Już teraz wiemy, jak środowisko leśne korzystnie wpływa na naszą odporność na poziomie komórkowym (komórki NK, produkujące granzymy i granulizyny), homeostazę hormonalną (regulacja poziomu adrenaliny i kortyzolu), krążenie (normalizacja ciśnienia krwi, tętna, metabolizmu kory mózgowej) oraz na regulację emocji i bezsenność. Znamy pojęcia zanieczyszczenia światłem, zespołu deficytu natury, wiemy, że dzięki dostępności terenów zielonych w dzieciństwie, w wieku dorosłym rzadziej chorujemy np. na depresję, a ilość zieleni w miejscu zamieszkania wiąże się z mniejszą umieralnością, rzadszym korzystaniem z niektórych grup leków czy w końcu – widok z okna na tereny zielone sprzyja zdrowieniu pooperacyjnemu. Z faktami się nie dyskutuje, tysiące badań, także z poziomu metaanaliz podkreślają to, że podejście Jednego Zdrowia (One Health approach) pozwala nam w pełni zadbać o dobrostan naszych Pacjentów i własny. Bardzo ważny, jeśli mamy dalej z ochotą, bez wypalenia zawodowego, wykonywać swój zawód.

W ramach niniejszej strony internetowej pragniemy gorąco zachęcić Was do inicjatyw przywracania relacji ze środowiskiem naturalnym w ramach prowadzonych działań- profilaktyki, rehabilitacji czy wspomagania leczenia w paradygmacie EMB (evidence based medicine, medycyny opartej na dowodach).

Wierzymy, że wzajemne inspirowanie się, wymiana wiedzy, doświadczeń i pomysłów, praca interdyscyplinarna oraz odważne podążanie w kierunku, który być może okazać się kluczowy, jest możliwe, potrzebne i wspierające.

Chcemy zatem zaprosić Was do korzystania z tego, czym dzielimy się w poniższych sekcjach, a także do kontaktu, jeśli sami podejmujecie podobne inicjatywy, pragnęlibyście podjąć współpracę lub przekazać informacje szerszemu gronu odbiorców. Dołożymy starań, by strona ta ułatwiała pracę, poszerzanie wiedzy, a także zachęcała do dbania o dobrostan własny, tak potrzebny w zawodach pomocowych.

Zielone recepty z perspektywy gabinetu- know how:

W praktyce ambulatoryjnej często czas wizyty jest ograniczony, zatem  warto przygotować sobie wcześniejsze materiały pomocnicze, scenariusze lub algorytmy postępowania, aby maksymalnie usprawnić pracę, jednocześnie stwarzając przestrzeń do dialogu z Pacjentem na temat relacji z przyrodą w kontekście zdrowia.

 1. Pytanie o najczęstszy sposób regeneracji i spędzania czasu wolnego- pozwoli nam ustalić, czy Pacjent odpoczywa na świeżym powietrzu czy wewnątrz, jaki rodzaj aktywności preferuje, czy w jej/jego życiu obecny jest wysiłek fizyczny. Gdzie najchętniej Pacjent wypoczywa? Las/łąka/góry/morze/jezioro? Aktywnie czy raczej spokojnie?
 2. Pytanie o upodobania przyrodnicze i biofobie- czy lubi Pani /Pan spędzać czas w przyrodzie? Jak? Czy są rzeczy, które przerażają  lub budzą Pana/Pani obawy w naturalnym środowisku? Jest ono o tyle ważne, że czynność postrzegana jako lubiana będzie budzić więcej wewnętrznej motywacji i będzie chętniej podejmowana, zaś jeśli coś w przyrodzie pacjenta stresuje, może nasilać niepokój, przynosić odwrotny efekt i zniechęcenie (np. wizyta w ciemnym lub rozległym lesie, fobia skierowana przeciwko pająkom, wężom, niski poziom świadomości profilaktyki odkleszczowej, traumy, które mogły zadziać się w środowisku przyrodniczym w przeszłości, także w rodzinie Pacjenta, jak gwałt, napaść, zagubienie się itd.)
 3. Przekonanie Pacjenta do naukowych podstaw proponowanych interwencji. Pomaga zbudować zaufanie, jeśli powołujemy się na badania naukowe, z drugiej strony pokazując Pacjentowi, ze na jego/jej zdrowie medyk patrzy holistycznie. W tym celu można polecić książkę , artykuł naukowy lub posłużyć się wcześniej wydrukowanymi materiałami odsyłającymi do źródeł .
 4.  Zachęcanie do podejmowania wspierających zdrowie aktywności w przyrodzie bez generowania nadmiernej presji. Badania wykazują, że wewnętrzna motywacja odgrywa istotną rolę u osób borykających się z zaburzeniami emocjonalnymi, natomiast forsowne „rozliczanie” sprawia, że wizyty w przyrodzie są wprawdzie częstsze, ale korzyści zdrowotne słabną. Z kolei systematyczne motywowanie osób cierpiących na zespół metaboliczny może utrwalić pozytywne wzorce zachowań.
 5. Kanadyjscy specjaliści radzą, aby  *nasz czas w naturze był regularny, jednorazowo zajmował nie mniej niż 20 minut, tygodniowo zaś minimum 2 godziny.

  *spotkania z przyrodą planować, jak spotkania biznesowe czy przyjacielskie. Zapisywać w terminarzu, w kalendarzu internetowym, podchodzić do nich poważnie. * pobyty w naturze łączyć z codziennymi „rzeczami do zrobienia”, by dodatkowo nie obciążać się nadmiernym harmonogramem działań, co może być zniechęcające. Lunch w pracy zjeść na zewnątrz, zamiast w środku, wybrać leśną polanę zamiast siłowni, wykonując podobne ćwiczenia. Na randkę czy wyprawę rodzinną pójść do parku, zamiast galerii handlowej. *angażować innych w grupowe działania ekoterapeuytyczne, co zwiększa motywację.

 6. Dbanie o relację z naturą zamiast używania jej jako narzędzia. Zwracanie uwagi na nieśmiecenie, ekologię życia codziennego, podejście podmiotowe, nie przedmiotowe wzbogaca emocjonalnie, ułatwia praktykę wdzięczności, uważność, zmniejsza poczucie samotności u osób wyobcowanych, starszych, należących do mniejszości lub będących w trudnej sytuacji finansowej.
 7. Podkreślanie, że podejmowane aktywności mają być dobrowolne, w komforcie, w granicach bezpieczeństwa Pacjentów, nie podejmowane „na siłę”.

Przykładowe interwencje w lekarskiej praktyce ambulatoryjnej:

-pisemne zalecenia „do kolejnej wizyty”- jedno lub dwa, proste, adekwatne do możliwości pacjenta, jego/jej potrzeb i ograniczeń (biofobii).

-zapytanie na wizycie kontrolnej o wywiązanie się z zaleceń, bez generowania poczucia winy, jeśli się to nie udało. Motywowanie, psychoedukacja, edukacja zdrowotna.

-wydawanie ulotek z zaleceniami zielonych recept, gotowych druczków(mogą być z pieczątką i podpisem lekarza, personalizowane nazwiskiem pacjenta)

-rekomendowanie literatury tematu, wydarzeń w regionie (mapy, stron internetowych i z mediów społecznościowych, gdzie może zdobyć odpowiednie informacje), audiobooków, ćwiczeń relaksacyjnych (także audio, do skorzystania online lub ściągnięcia na nośnik) angażujących kontakt z naturą

– wydawanie mapki regionu z zaznaczonymi szlakami wędrówek, ścieżek terapii leśnej, punktów widokowych, miejsc cennych przyrodniczo celem zachęcania pacjentów do odwiedzania ich

-zachęcanie do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz zdrowej diety zgodnie z piramidą żywienia

-propozycja ćwiczeń wspomagających zdrowienie w ramach konkretnej specjalizacji (ćwiczenia oddechowe, wizualizacje, ćwiczenia metody Simontonowskiej, rehabilitacja kardiologiczna), które można i warto podejmować w naturze ze względu na cenne walory klimatyczne (np. wilgotność, olejki eteryczne w lesie, monoterpeny produkowane przez drzewa wspomagające naturalną odporność immunologiczną) itd.

Przykładowe interwencje w ramach całodobowych oddziałów psychiatrycznych:

-zadbanie o zieloną przestrzeń dostępną dla pacjentów: na zewnątrz (ogród do hortiterapii, park przyszpitalny, łąka kwietna, strefa relaksu w naturze) i wewnątrz („zielony pokój” z obecnością roślin/ fotoobrazów z naturą, okresowo włączanym śpiewem ptaków, szmerem strumienia, łagodnym, naturalnym światłem, gdzie można się zrelaksować, poczytać lub podjąć kreatywną aktywność w ramach arteterapii. Strefa ciszy może być również zaaranżowana w podobny sposób)

-aranżowanie aktywności relaksacyjnych z wykorzystaniem elementów natury- muzykoterapia z dźwiękowym tłem przyrodniczym, arteterapia z naturalnych materiałów, o tematyce przyrodniczej, spacery na zewnątrz z terapeutą zajęciowym, kąpiele leśne, relaksacja w naturze (trening Jacobsona, trening autogenny Schultza, inne) podejmowane w przyszpitalnym ogrodzie lub parku, wspólna obserwacja ptaków lub roślin i porównywanie ich z rysunkami w atlasie, dyskusje na temat impresji przyrodniczych i refleksji, jakie pojawiają się w takcie tych aktywności w ramach zajęć grupowych.

Przykładowe działania ekoterapeutyczne w praktyce terapeuty zajęciowego:

-prowadzenie kąpieli leśnych w przyszpitalnym parku (jeśli istnieje)

-prowadzenie zajęć hortiterapeutycznych w przyszpitalnym ogrodzie lub wewnątrz, w ramach opieki nad kwiatami doniczkowymi

-arteterapia inspirowana naturą, z użyciem naturalnych surowców

-muzykoterapia z wykorzystaniem dźwięków natury

-wizualizacja osadzająca w ulubionych, bezpiecznych krajobrazach przyrodniczych

-aromaterapia bazująca na drzewnych lub ziołowych zapachach

-wspólne czytanie książek, oglądanie albumów przyrodniczych,

-podejmowanie dyskusji o obserwowanej przyrodzie, w kontekście której łatwiej mówić o emocjach (eksternalizacja, bezpieczna perspektywa, dystans)

-dostosowywanie aktywności do potrzeb i ograniczeń pacjentów (w kąpielach leśnych unikanie metafor i pracy z wyobraźnią z pacjentami chorymi na schizofrenię/autystycznymi, koncentracja na sensualnej części procesu, aktywności proste, otwarte i zorientowane na zmysły (P-O-Z), unikanie tematów związanych z degradacją przyrody u pajenców depresyjnych i lękowych, podkreślanie motywu współistnienia i relacji z innymi istotami zmniejszające poczucie samotności)

-w ogrodach przyszpitalnych sadzenie gatunków roślin aktywizujących sensorycznie, kojarzących się z dzieciństwem np. na wsi (w wielu przypadkach takie odczucia budzą dalie, róże, floksy, malwy)

Ekoterapia jako narzędzie uzupełniające w procesie psychoterapeutycznym:

Las bywa środowiskiem, w którym procesy podświadome aktywują się z dużą intensywnością. Zapachy przywodzą na myśl wspomnienia i skojarzenia z przeszłości, różnorodne procesy przyrodnicze odbierane są jako metafory tych, które dzieją się w życiu ludzi. W lesie łatwo o eksternalizacje, projekcje, przeniesienia, jest to też środowisko bardzo archetypiczne, uruchamiające to, co często pozostaje wyprte lub zakryte. Jako przestrzeń pełna wielowymiarowości i dwuznaczności- z jednej strony pokazująca życie, z drugiej śmierć, poczucie bezpieczeństwa, ale i zagrożenia w obliczu żywiołów, przypominająca o dzieciństwie i starości, kobiecości i męskości, łagodności i dzikości instynktów, może uruchamiać procesy regresujące lub działać jak katalizator. Problem, z którym ktoś nie radzi sobie  psychoterapii, nie dostrzegając różnych zależności, w lesie potrafi wynurzyć się z całą intensywnością, z nowej perspektywy. Z jednej strony jest to dobra wiadomość, z drugiej może budzić obawy, co wówczas zrobić. Przede wszystkim zachować BHP emocjonalne kąpieli leśnych z klientem w kryzysie, jeśli prowadzimy kąpiele leśne, ale też korzystać z szerokich możliwości, jakie niesie ze sobą obcowanie z dzikim krajobrazem.

 

Relacyjność środowiska przyrodniczego.

W naturze nawiązujemy mnóstwo relacji, co widać często podczas  terapii leśnej”

´Relacje z innymi (społeczne, z bliskimi)

´Relacje z przyrodą

´Relacje w obrębie sieci połączeń międzygatunkowych

´Relacje z samym sobą

´Relacje z emocjami, płaszczyzną podświadomą, różnymi rolami życiowymi (wewnętrzne dziecko, matka/ojciec, partner/ka itd.)

´Relacje z własnym ciałem

´Relacje z tradycją przodków

´Relacje z sacrum

Czasem wysłanie klienta, który regularnie pracuje w psychoterapii, na warsztat ekoterapeutyczny lub kąpiel leśną (jeśli nie jest to początek procesu psychoterapeutycznego) może wnieść ciekawe wątki, spostrzeżenia, poszerzyć punkt widzenia, ożywić proces lub dostarczyć klientowi nowych perspektyw. Warto oczywiście sprawdzać, czy tego typu aktywności prowadzą osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym / uprawnieniami. Jednym ze sposobów może być zajrzenie na mapę Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych lub instytucji certyfikujących, które zamieszczają dane swoich reprezentantów i rekomendują ich pracę.

Ekoterapia- informacje uzupełniające:

Co to jest ekoterapia? To szereg działań opartych na rzetelnej wiedzy naukowej, mających na celu wzmocnienie lub przywracanie zdrowia ludzi w relacji z naturą. Ekoterapia jest terminem bardzo pojemnym, może być prowadzona na zewnątrz, ale i w pomieszczeniach. Do działań z jej zakresu zalicza się nie tylko uważność w przyrodzie (nature-based mindfulness) i pokrewne aktywności, ale i kąpiele leśne/terapię leśną, ornitologię terapeutyczną, hortiterapię (terapię ogrodniczą), terapię przygodą (adventure therapy), dzikością (wilderness therapy), ekopsychoterapię, warsztatowe psychologiczne techniki interwencyjne prowadzone w naturze, treningi relaksacyjne w naturze, ziołolecznictwo, terapię z towarzyszeniem zwierząt asystujących (kynoterapia, felinoterapia, hippoterapia), balneoterapia, talasoterapia (w relacji z krajobrazem morskim/oceanicznym) i mnóstwo innych technik.
 
Ekoterapia to też inkluzywność, narracja szacunku, niewykluczania, dotyka zarówno sfery materialnej, fizycznej, emocjonalnej, jak i duchowej. Nie jest hierarchiczna, ale integrująca. Podkreśla szacunek do rdzennej spuścizny klentek/klientów i terapeutów/terapeutek, nie jest ukierunkowana na zawłaszczenia kulturowe.
 
Pionierami ekoterapii na świecie są m. in. psychoterapeutka Linda Buzzell i profesor psychologii, Craig Chalquist.
 
 
📖 Polecane książki:
-Magdalena Gawrych (red.) „Natura i zdrowie psychiczne”- monografia naukowa, wieloautorska, w języku polskim. Traktuje o ekopsychologii, nurtach psychoterapii prowadzonej na zewnątrz, o ekologicznym self, opowiada o ogrodach terapeutycznych w Europie, o leczących elementach krajobrazowych.
 
Po angielsku:
-Linda Buzzell, Craig Chalquist „Ecotherapy: Healing with Nature in Mind”- świetna, kompleksowa, bardzo dobrze opracowana. Do kupienia online.
-Martin Jordan, Joe Hinds-„Ecotherapy: Theory, Research and Practice”
– Sally Atkins (Autor), Melia Snyder (Autor), Corrine Glesne „Nature-Based Expressive Arts Therapy: Integrating the Expressive Arts and Ecotherapy”
– Andy McGeeney-„With Nature in Mind: The Ecotherapy Manual for Mental Health Professionals”- bardzo praktyczna, klarowna, z podziałem na kategorie ćwiczeń, mnóstwo propozycji ćwiczeń outdoorowych.
 By zostać ekoterapeutą, należy ukończyć kurs zawodowy. Są one oferowane przez organizacje i uczelnie zagraniczne (np. Pacifica Graduated Institute, Mindful Ecotherapy Center- skoncentrowany na praktykach mindfulness (MBE, Mindfulness Based Ecotherapy), a także polskie (SWPS).
 
🌳 Warto zajrzeć:
-czasopismo anglojęzyczne ‚Ecopsychology’
-strona internetowa http://www.ecotherapyheals.com
 

Ekopsychoterapia (także nature-based psychotherapy)

To psychoterapia prowadzona z włączeniem w proces terapeutyczny środowiska naturalnego lub jego elementów. Może być prowadzona na zewnątrz (niektórzy terapeuci podają, że przykładają znaczenie nie tylko do międzyludzkich relacji klienta, ale też tych tworzonych z innymi istotami i środowiskiem naturalnym, znaczeniem poszczególnych jego elementów, jakie klient tworzy i wnosi do procesu) lub w gabinecie, a czasem początkowo w gabinecie, a w jakiejś części na zewnątrz. Może odbywać się w różnych nurtach, choć dość często spotyka się Gestalt, psychologii analitycznej (Jung), psychoterapii systemowej czy poznawczo-behawioralnej (CBT).
🌿Szkolenia i termin „ekopsychoterapeuta” przeznaczone są dla psychoterapeutów (pamiętajmy, że psychoterapeuta to osoba, która posiada po temu stosowne uprawnienia, certyfikat psychoterapeuty honorowany przez odpowiednie instytucje, pracująca w superwizji, która odbyła terapię własną) lub psychoterapeutów w trakcie szkolenia (jeszcze bez certyfikatu, ale w trakcie/po terapii własnej i pracujących w superwizji).
 
🌿Prekursorką ekopsychoterapii w Polsce jest niewątpliwie Magdalena Kidoń pracująca holistycznie, ale jak pisze o sobie: „Bliskie mi są założenia psychoterapii Gestalt i ekopsychologii. Inspiruję się również pracami Carla Gustava Junga i Marion Woodman.” Więcej o Niej możecie poczytać tu: http://www.ekopsychoterapia.pl/ i na Ekopsychoterapia • Magdalena Kidoń
O ekopsychoterapii/ ekoterapii prowadzonej przez psychoterapeutów w Polsce piszą m. in.:
Monika Witkowska- psychoterapeutka, twórczyni przestrzeni ŚNIĄCA ZIEMIA – psychoterapia i warsztaty https://sniacaziemia.com/o-mnie/
Polecam też stronę i artykuł Moniki Gendek, psychoterapeutki Gestalt: „W poszukiwaniu dzikiego self”
 
🌿 Anglojęzyczne strony internetowe z ciekawymi materiałami:
Artykuł „Gestalt i ekopsychoterapia”: https://ukagp.org.uk/one-world-gestalt-ecopsychotherapy…/
Strona zawierająca garść informacji oraz kontakty do ekopsychoterapeutów z Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Belgii http://ecopsychotherapy.org/
Artykuł naukowy nt. ekopsychoterapii u dzieci: https://www.cambridge.org/…/F012D5A1E075D596A78FC9E7FBE…
Artykuł Irlandzkiego Towarzystwa Humanistycznej i Integracyjnej Psychoterapii: https://iahip.org/page-1076736
 
🌿Książki:
Magdalena Gawrych (red.) „Natura i zdrowie psychiczne” , (2022)
Mary-Jayne Rust ‚Towards an Ecopsychotherapy, (2020)
🌿Historyczne źródła literackie:
• * 1998 , Randall White, “Psychiatry and Ecopsychology”, rozdział 13 – Ante Lundberg (editor), The Environment and Mental Health: A Guide for Clinicians , Lawrence Erlbaum Associates, ISBN 9780805829075, str. 211:
In ’s version, providing ecopsychotherapy and changing our child rearing practices will reunite us with nature and help us avert environmental catastrophe.
• * 1998 , George William Burns, Nature-Guided Therapy: Brief Integrative Strategies for Health and Well-being , Psychology Press, str. 76:
While psychotherapy has traditionally looked within the individual for answers, ecopsychotherapy explores how the answers may be found in our relationship with the natural environment.
• * 2004 , Sebastiano Santostefano, Child Therapy in the Great Outdoors: A Relational View , Routledge, ISBN 978-0-88163-426-6, page 155:
Termin prawdopodobnie zaproponował w szerszym kontekście Burns w 1998 r ‚ ecopsychotherapy proposes that it is beneficial to shift attention away from internal personal problems toward sensory experiences that bring pleasure. ‘ żródło: https://wikidiff.com/ecopsychotherapy/health

Inicjatywy naukowe podjęte w ostatnim czasie przez polskie środowisko lekarskie i terapeutyczne w duchu ekoterapii i One Health Approach (gorąco zachęcamy do dzielenia się, chwalenia, inspirowania- postaramy się zamieścić tu nadsyłane przez Państwa informacje)

 

materiały

Materiały do druku

Warunki korzystania z poniższych materiałów do druku:

 1. Poniższe materiały do druku w postaci jpg, png oraz pdf mogą być wykorzystywane przez lekarzy, terapeutów i pracowników ochrony zdrowia stosujących interwencje terapeutyczne zgodnie ze swoimi uprawnieniami według aktualnie obowiązującego prawa.
 2. Nie są to oficjalne druki medyczne ani wyroby medyczne.
 3. Autorem treści oraz grafiki jest CTL Katarzyna Simonienko.
 4. Materiały mogą być nieodpłatnie pobrane, wydrukowane i wydawane pacjentom przez lekarza/lekarkę, terapeutkę/terapeutę lub pracownika/pracownicę ochrony zdrowia w ramach prowadzonej przez nią/niego działalności na rzecz ochrony zdrowia zgodnie z przeznaczeniem i charakterem materiałów.
 5. Nie zezwala się na nieodpłatne pobieranie, drukowanie, rozpowszechnianie oraz innego typu korzystanie z materiałów celem promocji własnej firmy poza świadczeniem usługi na rzecz pacjenta (np. rozdawania w formie ulotek na targach, konferencjach, zamieszczania na własnych stronach internetowych i w mediach społecznościowych bez podania linku do strony źródłowej, kopiowania itd.), odsprzedawania podmiotom/osobom trzecim, zarabiania na kolportażu poniższych materiałów, które w poniższej postaci mają nieodpłatnie służyć profesjonalistom z dziedziny zdrowia oraz pacjentom.
 6. Prawa autorskie obowiązują zgodnie z aktualnymi zapisami prawnymi.
 7. W sytuacja chęci skorzystania z materiałów inaczej, niż zapisano powyżej lub potrzeby nabycia już gotowych druczków uprzejmie prosimy o kontakt.
 8.  Niniejsze materiały nie są narzędziem psychoterapeutycznym. Autorka ani firma CTL Katarzyna Simonienko nie ponoszą odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania, refleksje, działania ani pomysły, które użytkownik podejmie, korzystając z nich. Ekoterapia  i zielone recepty są uzupełnieniem, a nie alternatywą dla jakiegokolwiek uznanego medycznie leczenia- farmakologicznego bądź psychoterapeutycznego, nie są też alternatywą wobec recept tradycyjnych na środki farmaceutyczne. Stanowią formę profilaktyki, rehabilitacji, wspomagania zdrowienia, rekreacji, rozwoju osobistego bądź dodatkowych aktywności mających na celu dobrostan. Nie są stosowane ZAMIAST leczenia farmakologicznego lub psychoterapii, jeśli powyższe są wymagane i zalecane. Osoby pobierające materiały i korzystające z nich niniejszym zobowiązują się do korzystania z nich zgodnie z powyższą informacją.

Zielone recepty dla Lekarzy:

„Naturalna ciekawość”

Aby pobrać plik do druku, kliknij w obrazek.  Pojednynczy (png/jpg) w lewej kolumnie (nieco szerszy niż standardowa recepta) –> kliknij, aby powiększyć, następnie kliknij prawym klawiszem myszki i wybierz „zapisz”

Gotowy do druku- środkowa kolumna–> kliknij, następnie zapisz plik pdf.

Z białym tłem-poniżej

„Kąpiel leśna”

Aby pobrać plik do druku, kliknij w obrazek.  Pojednynczy (png) w lewej kolumnie (nieco szerszy niż standardowa recepta) –> kliknij, aby powiększyć, następnie kliknij prawym klawiszem myszki i wybierz „zapisz”

Gotowy do druku- środkowa kolumna–> kliknij, następnie zapisz plik pdf.

Z białym tłem-poniżej

„Obserwacja ptaków”

Aby pobrać plik do druku, kliknij w obrazek.  Pojednynczy (png) w lewej kolumnie (nieco szerszy niż standardowa recepta) –> kliknij, aby powiększyć, następnie kliknij prawym klawiszem myszki i wybierz „zapisz”

Gotowy do druku- środkowa kolumna–> kliknij, następnie zapisz plik pdf.

Z białym tłem-poniżej

 

Inspiracją do stworzenia tej zielonej recepty była książka „Ornitologia terapeutyczna” Piotra Tryjanowskiego i Sławomira Murawca. Przy okazji składamy podziękowania Autorom za ogrom pracy, jaki wkładają w promocję ekoterapii i ekopsychiatrii w Polsce i na świecie. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z pracą dr. hab. S. Murawca dotyczącą ornitologii terapeutycznej i zdrowia psychicznego.

„Oddech drzewa”

Aby pobrać plik do druku, kliknij w obrazek.  Pojednynczy (png) w lewej kolumnie (nieco szerszy niż standardowa recepta) –> kliknij, aby powiększyć, następnie kliknij prawym klawiszem myszki i wybierz „zapisz”

Gotowy do druku- środkowa kolumna–> kliknij, następnie zapisz plik pdf.

Z białym tłem-poniżej

Zielone recepty dla Terapeutów:

Aby pobrać plik do druku, kliknij w obrazek, aby powiększyć. Następnie kliknij prawym klawiszem myszki i wybierz „zapisz”.

Aby pobrać plik do druku, kliknij w obrazek, aby powiększyć. Następnie kliknij prawym klawiszem myszki i wybierz „zapisz”.

Materiały informacyjne:

Aby pobrać plik do druku, kliknij w obrazek, aby powiększyć. Następnie kliknij prawym klawiszem myszki i wybierz „zapisz”.

Aby pobrać plik do druku, kliknij w obrazek, aby powiększyć. Następnie kliknij prawym klawiszem myszki i wybierz „zapisz”.

Aby pobrać plik do druku, kliknij w obrazek, aby powiększyć. Następnie kliknij prawym klawiszem myszki i wybierz „zapisz”.