Naszą misją jest przybliżenie jak najszerszemu gronu odbiorców wiedzy i doświadczeń dotyczących prozdrowotnego wpływu natury na człowieka i roli troski człowieka o środowisko naturalne w ramach budowania jednego wspólnego zdrowia.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań, współpracy i projektów.

Jeśli chcesz z nami współpracować – zapraszamy do kontaktu.

 

Współpracują z nami:

​2023 rok w Centrum Terapii Leśnej- dr K. Simonienko

Rok 2023 był dla nas bardzo intensywny. Działo się dużo, na wielu płaszczyznach, ze wspaniałymi osobami, w różnych krajach, lasach i porach roku.

Nasz skład się poszerzył: powitaliśmy Katarzynę Grabkę, Marzenę Żachowską oraz doktora Kamila Simonienko.

Ważne zmiany:

21 marca 2023 dotychczasowe Centrum Terapii Lasem zmieniło nazwę na Centrum Terapii Leśnej. Niby drobna zmiana, jednak z narracyjnego punktu widzenia bardzo ważna. Las w nazwie z funkcji przedmiotowej przyjął partnerską, podmiotową. Nie terapia czym, ale terapia jaka, jakiej jakości. W zmianie tej utwierdziło nas nazewnictwo stosowane w innych krajach, gdzie słowo „las” w angielskim ‘forest therapy’  przekształca się w przymiotnik. Zatem terapia leśna lub nasza rodzima- lasoterapia!

Na późniejszym etapie do nazwy dołączyło nazwisko dr Simonienko -założycielki, by łatwo było Wam nas znaleźć i w przypadku trudności informacyjnych – odróżnić naszą jednostkę od innych ośrodków tego typu, które już powstają, czasem pod taką samą nazwą. Cieszy nas to bardzo, ponieważ Korea czy Japonia mają sporo ośrodków terapii leśnej, zatem wspaniale, jeśli takie centra będą równie popularne w naszym kraju.

Teren:

W 2023 roku przeprowadziliśmy 12 spacerów lasoterapeutycznych, głównie wiosną i latem. Czasem były to klasyczne kąpiele leśne, innym razem zajęcia zorientowane na głębsze doświadczenie przyrody i siebie lub wręcz przeciwnie- obcowanie z Naturą z ciekawością dziecka podczas eksplorowania dna gęstwiny i „lasonurkowania”. Z ostrożnych szacunków wynika, że w zajęciach wzięło udział ponad 100 osób, którym bardzo dziękujemy za wspólne wyprawy! Zostaliśmy też współorganizatorem Festiwalu! Festiwal Sztuka w Naturze był fenomenalnym doświadczeniem- 3 dni ekoterapii, doświadczeń emocjonalnych, impresji artystycznych dzięki współpracy z Fundacją Zwierz Podlaski oraz Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej.

-15 maja kąpiel leśna w Lesie Zwierzynieckim w ramach Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

-9 czerwca kąpiel leśna w Puszczy Białowieskiej z tematem przewodnim „Rozkwit”

-17 czerwca kąpiel leśna w ramach Pikniku Edukacyjnego „Drugie Życie Drzew” organizowanego przez Miasto Białystok – Zielony Białystok

-18 czerwca  kąpiel leśna w Korycinach -w cudnym miejscu Ziołowy Zakątek w ramach wydarzenia Ziołowe Spotkania

-5 sierpnia, Supraśl -kąpiel leśna dla rodzin z dziećmi- warsztat leśny oparty na relacjach, prowadzenie: Marzena Żachowska (spacer w ramach Festiwalu Sztuka w Naturze)

-pozostałe spacery miały miejsce podczas warsztatów i konferencji  naukowych z elementami terenowymi

W minionym roku poprowadziliśmy 9 różnych warsztatów- od kilkugodzinnych do kilkudniowych

-21-23 kwietnia warsztaty ekoterapeutyczne z dr Katarzyną Simonienko, dr hab. Sławomirem Murawcem i psychoterapeutką Lidią Kowalską-Surowy oraz ornitolożką Renatą Zalewską. Terapia leśna, ornitologia terapeutyczna i nature-based mindfulness jak co roku w malowniczej dolinie Biebrzy.

-20-22 maja warsztaty kobiece z Polaną Rozwoju, współprowadzone przez dr Katarzynę Simonienko, Katarzynę Sobolewską i Natalię De Barbaro w sielskim ośrodku Kwietne Łąki

-23-25 czerwca krąg kobiet w Puszczy Białowieskiej prowadzony przez dr Katarzynę Simonienko, Katarzynę Grabkę oraz Milę Monk z Litwy. Zajęcia ekoterapeutyczne skupiały się wokół terapii leśnej, elementów psychologii głębi, ekonarracji i sztuki -poezji, opowieści, rękodzieła.

-Archetypy w lesie to warsztat terenowy poprowadzony przez Katarzynę Simonienko podczas konferencji Ekologii Życia w Łubnianach w maju

– grzyby medyczne- teoria i praktyka: Kamil Simonienko poprowadził dwukrotnie warsztaty praktyczne z hodowli, zbioru, przechowywania i przygotowywania grzybów medycznych – podczas szkolenia dla przewodniczek i przewodników Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych oraz podczas Festiwalu Sztuka w Naturze. Warsztatom towarzyszyły wykłady.

– Interwencje indoor oparte na kąpielach leśnych dla lekarzy- takie warsztaty poprowadziła podczas konferencji naukowej Interdyscyplinarny Dialog Ekspertów dr Katarzyna Simonienko. Oprócz dźwięków natury i leśnych widoków można było powąchać różne leśne wonie oraz poeksplorować dotykiem fragmenty roślin, a nawet… sierść żubra! Warsztaty demonstrowały, jak wprowadzać naturę do rehabilitacji w oddziałach szpitalnych i ośrodkach leczniczych.

-„Porozmawiajmy o rozwiązaniach, czyli natura w psychoterapii z perspektywy terapeutki Solution Focused Brief Therapy”- Marzena Żachowska poprowadziłą niezwykle dynamiczny warsztat z użyciem licznych pomocy, kart i akcesoriów podczas Festiwalu Sztuka w Naturze

Konferencje naukowe i wykłady:

-23.01 Razem dla Dzikiej Przyrody – konferencja Koalicji 10%- 30% terenów przyrodniczych pod ochroną! W jaki sposób Polska będzie mogła włączyć się w realizację celów 10% i 30% – 30% obszaru Unii Europejskiej objętej ochroną, a 10% obszaru objętej ochroną ścisłą. O tym na dzisiejszej debacie z Małgorzatą Górską, w której wzięła udział Katarzyna Simonienko

-26-28 maja -międzynarodowa Konferencja Edukacji Alternatywnej i Ekologii Życia w Łubnianach organizowana m. in. przez fundację Bajkowy Las oraz Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych (PTKL)- wykład o zielonych receptach i warsztat o archetypach poprowadziła Katarzyna Simonienko

-5 sierpnia – Festiwal Sztuka w Naturze- wykład pt. „Zielone recepty w ochronie zdrowia” -dr Katarzyna Simonienko

-6 sierpnia- Festiwal Sztuka w Naturze- –„Grzyby medyczne- właściwości, hodowla, zbiór, zastosowanie” -doktor Kamil Simonienko poprowadził wykład, któremu towarzyszył warsztat praktyczny

-1 września -konferencja psychiatryczno-neurologiczna Interdyscyplinarny Dialog Ekspertów w Łochowie. Wykład o zielonych receptach dla lekarzy, opracowanie zielonych recept do bezpłatnej dystrybucji w gabinetach lekarskich we współpracy z polską firmą farmaceutyczną celem włączenia działań ekoterapeutycznych jako dodatkowego filaru wspierającego zdrowie oprócz niezbędnej farmakoterapii

-15 września – „Terapia leśna- wpływ kontaktu z przyrodą na zdrowie” – wykład w ramach konferencji interdyscyplinarnej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego lekarzy, Warszawa

-24 września – „Procesy podświadome w terapii leśnej”- wykład dla przewodniczek i przewodników PTKL

-24 września –„Grzyby medyczne- właściwości, hodowla, zbiór, zastosowanie” -doktor Kamil Simonienko poprowadził wykład dla przewodniczek i przewodników PTKL

-7 października-  wykład o śluzowcach dla przewodniczek i przewodników Białowieskiego Parku Narodowego

-27 października-3 listopada- I Międzynarodowy Kongres Terapii Leśnej w Hwasun oraz Międzynarodowy Festiwal Terapii Leśnej w Deajon, w Korei Południowej. O terapii leśnej i kąpielach leśnych w Polsce wykład inauguracyjny wygłosiła dr Katarzyna Simonienko

-17 listopada – Konferencja P”raktyki wobec zwierząt w XXI wieku” organizowana przez prof. Hannę Mamzer z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Tegorocznym bohaterem były ryby. Wykład „Syndrom przesunięcia linii bazowej i wygasania doświadczeń- od antropogenicznej degradacji ichtiofauny do rozpowszechnienia wybranych zaburzeń psychicznych”

24 listopada- VI Konferencja Psychaitria i Duchowość – wykład „Powrót do Edenu? Ewolucyjne mechanizmy profilaktyczne i regeneracyjne w terapii leśnej” oraz debata naukowa

Inicjatywy proekologiczne:

Nieustająco popieramy działania na rzecz Planety oraz innych gatunków. Angażujemy się w inicjatywy lokalne oraz prowadzone na szerszą skalę. W 2023r mieliśmy zaszczyt wziąć udział w „Konferencji 10%” w Warszawie, pracach lokalnego zespołu obywatelskiego dialogującego z Lasami Państwowymi w sprawie ochrony przyrody oraz lasów o funkcjach społecznych.

We współpracy z Nadleśnictwem Dojlidy udało się wypracować kilka wspólnych rozwiązań oraz zaprojektować i utworzyć ścieżkę terapii leśnej niedaleko Rezerwatu Antoniuk do swobodnego korzystania przez mieszkańców Białegostoku i okolic. W zespole współpracujemy  m. in. z SupraśLAS, Fota 4 Climate i innymi zaangażowanymi Osobami.

W ciągu minionego roku podkreślaliśmy też naszą solidarność z inicjatywą Odra Osoba Prawna, mającą na celu upodmiotowienie miejsc przyrodniczo cennych, inicjatywą powołania Turnickiego Parku Narodowego w Bieszczadach, w Puszczy Karpackiej,  wspieraliśmy działania na rzecz powiększenia rezerwatu Madohora i wstrzymania wycinki drzew w obszarach wodochronnych okolic Andrychowa.

Wzięliśmy udział w proteście przeciwko łamaniu ograniczeń prędkości przez służby państwowe i osoby cywilne w regionie Puszczy Białowieskiej.

Przyłączyliśmy się do  ogólnopolskiej inicjatywy „Lasy się liczą”.

„Czy drzewo jest osobą?” Od takiego zadziwiającego pytania zaczyna się nasza rozmowa z Moniką Szubrycht, którą możecie przeczytać w dzienniku „Rzeczpospolita”. O podmiotowym podejściu do natury i naszych „rodzinnych powiązaniach” międzygatunkowych można przeczytać TUTAJ.

Radio i podcasty:

-Dzięki pomysłowości Julitty Grzywy z Radia Akadera powstała unikatowa audycja autorska Katarzyny Simonienko pt. „Lasonurkowanie”, w której poszczególne odcinki poświęcone sa różnym piętrom, aspektom i mieszkańcom lasu, poruszane są wątki psychologiczne, zdrowotne, a nawet mitologiczne. Zapraszamy serdecznie do słuchania audycji w formie podcastów 😊

-Dziękujemy za nieustającą, przesympatyczną współpracę z Polskim Radiem Białystok. W tym roku nagraliśmy dla Was wspólnie reportaż pt. „Długi siódmy dzień”, o grzybach, lesie i zimie, autorstwa Dominiki Dębskiej, w maju rozmawialiśmy o wpływie obecności roślin na naszą codzienność, w lipcu z Dorotą Sokołowską, Cezarym Werpachowskim oraz Adamem Obuchowiczem dyskutowaliśmy o naturze i sztuce oraz o sztuce w naturze, w grudniu z Andrzejem Bajguzem nagraliśmy wigilijną audycję poświęconą pamięci prof. Simony Kossak w 80-tą rocznicę Jej urodzin, a z Joanną Pachałko czyli Babką Naturą– w studio PRB nagrałyśmy wyjątkowy podcast- o zielonych receptach! Bardzo zachęcam Was do słuchania podcastów Asi P. A nawet Aś P. ponieważ…

-z dr Asią Podgórską nagrałyśmy podcast Newonce Radio- Podgórska Ogólnie, który możecie odsłuchać TUTAJ. A jeśli jeszcze nie czytaliście książki dr Asi „Tak działa mózg”- warto nadrobić!

– w spokojnych klimatach radia RMF Classic wraz z Markiem Tomalikiem porozmawialiśmy m. in. o Niewidzialnym Turnickim Parku Narodowym i naturze- naszym niezbędnym warunku zdrowia w audycji „Jasna Strona Świata”

-13 września o zielonych receptach -jak to działa-  zrobliśmy live’a z Fundacją Małgosi Braunek Bądź, który można zobaczyć ciągle TUTAJ.

Projekty różne:

Ach, zapach! Przewodnik po fantastycznym świecie zapachów Katarzyna Białousz, Anna Budyńska, Wydawnictwo Buchmann- miałyśmy przyjemność przemierzać razem najdziksze zakątki Puszczy Białowieskiej, wąchać razem grzyby, owady, ściółkę, drzewa i zioła, a potem rozmawiać, wymieniać myśli- i tak powstał leśny fragment tej fantastycznej książki, którą bardzo Wam polecamy

Kalendarz Leśny- popularna seria wydawnictwa „Eurograf”, którą może znacie z pięknych grafik i cytatów z Petera Wohllebena. W CTL zapisywaliśmy w nim pierwsze kąpiele leśne kilka lat temu. Edycja na 2024r. będzie… lasoterapeutyczna 😊 Po naszej stronie leżało przygotowanie tekstu, grafika- znana i lubiana!

„Newsweek Psychologia”- „Felieton prosto z lasu”– w tym roku 6 odcinków, wielkie pozdrowienia dla wszystkich Czytelniczek i Czytelników!

„Zielone recepty” – zawsze pod ręką. Nieodpłatnie- dla lekarzy, specjalistów ochrony zdrowia, ale także dla wszystkich zainteresowanych ekoterapią. Na naszej stronie internetowej powstał obszerny materiał z darmowymi drukami do pobrania.

Wszystkim naszym partnerom, spacerowiczom, osobom, które spotykaliśmy na różnych ścieżkach w 2023r. bardzo dziękujemy za to, co razem zrobiliśmy, czego się nauczyliśmy, co wymieniliśmy. Co dobre- było błogosławieństwem, co nieprzyjemne- lekcją.

Pozdrawiamy Was serdecznie!

2022 rok w Centrum Terapii Lasem

…był bardzo pracowity,  dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, to podsumowanie planujemy tu umieścić, w międzyczasie zaś – działamy na „tu i teraz” 🙂

Wiele z poniższych informacji prowadzi do dalszych stron internetowych. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w tekst i sprawdź link.

2021 rok w Centrum Terapii Lasem

Poniżej podsumowanie fantastycznych spotkań, ciekawych przedsięwzięć i momentów, które warto wspominać. Dziękuję, że byliście i jesteście z nami!

Projekty naukowe:

„Eden City” badanie wpływu łąk kwietnych na samopoczucie mieszkańców miast we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku (Wydział Biologii)

Współtworzenie raportu naukowego z  Royal Society of Canada pod kierownictwem  dr Samiry Mubareka oraz ze Stacją Geobotaniczną (dr Katarzyna Nowak, prof. Bogdan Jaroszewicz) dotyczącego programu „One Health”

Projekty społeczne w ramach działań obywatelskich:

Kąpiel leśna w ramach inicjatywy „Wspólny Las” dla ochrony Lasu Solnickiego

Kąpiel leśna na rzecz ocalenia Wilczycy Gudrun z Białowieży

Inicjatywa w kierunku współtworzenia Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych-  organizacji zrzeszającej przewodników kąpieli leśnych i czuwających nad merytorycznym, profesjonalnym i etycznym poziomem pracy członków oraz wspomagającym rozwój tego zawodu w Polsce

Konferencje i webinary:

Kwiecień: EBI „Człowiek a utracone relacje 2021”, wykład „Człowiek i natura” razem z dr Sławomirem Murawcem

Webinarium Wigierskiego Parku Narodowego „Chodźmy do lasu”- razem z Magdaleną Kuś

III Wzlot przedszkoli leśnych, wykład „Wpływ środowiska leśnego na psychikę i pracę układu nerwowego”

Wykład i współtworzenie pierwszej w Polsce sesji ekopsychiatrycznej podczas jubileuszowego zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Kontakt z przyrodą a zdrowie psychiczne” w trakcie 45 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Szczecinie (25.06.2021)

14.07.2021, 17:00 Webinar we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich

„Kąpiele leśne”- szkolenie dla przewodników Białowieskiego Parku Narodowego

Webinar dla magazynu „Charaktery” nt wpływu natury na psychikę i propozycji praktycznych ćwiczeń

Wykłady w ramach kursu magazynu „Charaktery” „Terapia ogrodem”- teoretyczne i praktyczne aspekty kąpieli leśnych

Connecting Nature Enterprise Summit 29-30 June 2021, organizator: Miasto Poznań, „Health & Well-being: Nature based solutions for optimising community mental health and social well-being during and beyond COVID-19

Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku, 16 października 2021 r RELACJE LUDZKO-ZWIERZĘCE W INTERWENCJACH TERAPEUTYCZNYCH OPARTYCH NA KONTAKCIE Z DZIKĄ PRZYRODĄ

Listopad 2021- Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne w Arłamowie ”Archetypy w lesie- o projekcjach, skojarzeniach i eksternalizacjach podczas podróży w dzicz”.

Niespodzianki:

„Terapia lasem w badaniach…” doceniona przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

„Lasoterapia” 9 miejsce w Empiku w kategorii poradników po kilku dniach przedsprzedaży

Panel ekopsychiatrii pod kierownictwem dr Sławomira Murawca- historyczna sesja „Kontakt z przyrodą a zdrowie psychiczne” w trakcie 45 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Szczecinie (25.06.2021) oraz ekopsychiatryczna współpraca na konferencji psychiatrycznej w Arłamowie

Spotkania integracyjne polskich przewodników kąpieli leśnych i podjęcie wspólnych inicjatyw

Spotkania w realu, większość w Puszczy Białowieskiej!- z Agnieszką Antosik „Szepczącą z Drzewami” i Kręgiem Kobiet, który trzyma, z Krzysztofem Burkiem, z którym współpracowaliśmy przy tworzeniu  hasła „Shinrin-yoku” po polsku w Wikipedii, z Asią Wołoszkiewicz z „Przygody z Przyrodą, z  Asią Pachałko z „Babka natura”

„Nerwy w las” na wystawie największej księgarni naukowej w Warszawie

Spotkanie z czytelnikami w ogrodzie japońskim w Gdańsku

Nagroda Herbapolu „Escencje Natury 2021” w dziedzinie Natura i Nauka i wspaniałe spotkanie z inspirującymi ludźmi. Wśród laureatek białostoczanki- Fundacja Trzy Czte Ry! ze szkoły leśnej i przedszkola leśnego „Puszczyk”.

 

Video dostępne TUTAJ.

 

 

 

Rok 2020 w Centrum Terapii Lasem:

„Newsweek Psychologia” 4/2020

„Optymizmu ucz się od natury”- w rozmowie z Jolantą Chyłkiewicz o tym, skąd czerpać radość życia, jak uczyć się od przyrody, że wszystko w niej ma pewną wartość. W naturze można znaleźć mnóstwo analogii odnoszących się do naszego życia. A wynika z nich ten sam wniosek – trudności, które odbierają nam dobry nastrój, mogą być pierwszym krokiem ku światu nowemu i lepszemu.

„Claudia”,  sierpień 2020

Artykuł: „Las na receptę”

„Tina” Nr 13, czerwiec 2020r

O metodach wspomagania walki ze stresem w dobie pandemii.

„Hebe”, lipiec-sierpień 2020

„Las, lek bez recepty”- zasady kąpieli leśnych, o tym jak łatwo i przyjemnie skorzystać z możliwości odprężenia i poprawy odporności, jakie daje las

Zapisuję las na receptę”, „Wysokie Obcasy”, nr 19, 09. maja 2020– obszerny artykuł o kąpielach leśnych i ich wpływie na nasze zdrowie, zastosowaniu w profilaktyce, rehabilitacji i wspomaganiu leczenia chorób psychicznych. Rozmowa z Marią Hawranek i okładkowa sesja autorstwa Kamila Simonienko 😉

„Pokolenia”, luty 2020

Shinrin-yoku po polsku” -rozmowa z Marzeną Michałek o leśnych aktywnościach dla seniorów i pracy z klientami z tej grupy wiekowej, wpływie lasu na zdrowie i kondycję.

Culture.pl

Rozmowa z Michałem Dąbrowskim o tym, jak praktykować kąpiele leśne i dlaczego mogą być one tak potrzebne.

„Zwierciadło”, wrzesień 2019

„Zew natury”- rozmowa z Anną Maziuk, z którą spotkałyśmy się w Lesie Zwierzynieckim w Białymstoku. O kąpielach leśnych i ich prozdrowotnym działaniu lasu.

„Twój Styl”

Pełne Zanurzenie”- rozmowa i późniejszy reportaż  autorstwa Grażyny Saniuk połączony z kąpielą leśną w Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego.

 
 

25. jubileuszowy numer jedego z najpoczytnieszych magazynów psychiatrycznych „Psychiatra” i artykuł  „Shinrin-yoku i terapia lasem”.

WYKŁAD ONLINE Z BIESZCZADZKICH DNI PSYCHIATRYCZNYCH W ARŁAMOWIE

TELEWIZJA:

  • Edytuj
 
 

„Las, który leczy” reportaż Beaty Hyży- Czołpińskiej z serii Białostocka Szkoła Reportażu. Przepiękne zdjęcia prastarej Puszczy Białowieskiej, trochę kadrów z mojego wieloletniego miejsca pracy- szpitala w Choroszczy oraz z domowych okoliczności przyrody 🙂

Dostępny tu:

https://bialystok.tvp.pl/43482952/las-ktory-leczy

 
 
„Terapeutyczna moc lasu” w „Dzień dobry TVN”- rozmowa z Michałem Nobisem i spacer po mojej ukochanej Puszczy Białowieskiej, który można zobaczyć tu (film drugi od góry):
 
 

Rozmowa z Magdaleną Gołaszewską na portalu Geekstok.pl o relaksacji w dobie koronawirusa, wspierającym potencjale lasu i naszej tęsknocie za naturą. Aby obejrzeć, proszę kliknąć w film po lewej stronie

 

Rozmowa z Kamilą Kalińczak i Adamem Wajrakiem dla webinaru „Wysokich Obcasów”- seria „Polki wiedzą, co robią”. Dlaczego puszcza powinna być zapuszczona i ile dobra z niej płynie. Aby obejrzeć, proszę kliknąć w link po lewej stronie.

RADIO: